Skip to main content
Նկար
Cyril-English
Եբրայեցիների Թղթի Մեկնութիւնը
Տեղեկություն
Մատենաշար Աստվածաբանություն
ISBN 978-9939-850-51-1
Կրիչի տեսակ Կոշտ կազմ
Հրատարակված է 2021
Էջերի թիվը 395
Չափերը 13x20 սմ
Լեզու գրաբար, անգլերեն
Նկարագրություն

Սբ. Կյուրեղ Ալեքսանդրացին (†444) Ընդհանրական Եկեղեցու հռչակավոր հայրերից է։ Նրա աշխատությունները հսկայական ազդեցություն են ունեցել բոլոր ավանդական եկեղեցիների վրա։ Կյուրեղի գրած գրեթե բոլոր գործերը հայտնի էին ուսումնասիրողների համար։ Բացառություններից էր Եբրայեցիների Թղթի Մեկնությունը, որը հայտնի էր միայն ոչ մեծ հատվածներով, իսկ ողջ աշխատությունը համարվում էր կորած։ Այնուամենայնիվ, վերջերս Թղթի առաջին երեք գլուխների թարգմանությունը գտնվեց գրաբարով՝ Երևանի Մատենադարանում։ Համեմատական տվյալները ցույց են տալիս, որ ամենայն հավանականությամբ դա այն ամենն է, ինչ գրել է Կյուրեղը այս թղթի մասին։ Այս հրատարակության մեջ բնագիր գրաբար տեքստի կողքին դրված է անգլերեն թարգմանությունը, որն առաջին անգամ է հրատարակվում։

Բովանդակություն (PDF)
Ներբեռնել հատված գրքից