Skip to main content

Home 2 for Armenian

 • Հայ Աստվածաբանության
  Հրաշալի և պարզ
  Ներածություն
  Ոսկեփորիկ
 • Հայոց Ցեղասպանությունը
  ֆրանսիական
  գրականության մեջ
  Հետհիշողություն
  Ֆիկցիա
  Պատկերապատում
 • Մենք հրատարակել ենք
  նորագյուտ մի գիրք,
  որը կորած է համարվել
  Կյուրեղ
  Ալեքսանդրացի
Անկյունաքարի Մասին

Մենք Աշխատում ենք Իսկական Արժեքները Տարածելու Համար

Մենք թարգմանում և հրատարակում ենք հայտնի օտար աստվածաբանների, փիլիսոփաների, գիտնականների և գրողների գործերը հայերեն։ Մենք թարգմանում և հրատարակում ենք նաև հայ աստվածաբանների, փիլիսոփաների և հեղինակների գործերը այլ լեզուների, մասնավորապես անգլերենի

Մեր միջմշակութային գործունեության մյուս կողմը երկլեզու բառարանների, զրուցարանների լայն շարքն է, ինչպես տպագիր, այնպես էլ թվային։

Մեր Ծառայությունները

Ու՞մ ենք ծառայում

business

Ընկերությունների համար

Ընկերությունները կարող են օգուտ քաղել Անկյունաքար հրատարակչության հետ համագործակցելուց մի շարք եղ

newsletter

Վերջին լուրեր

Ամենաթարմ տեղեկությունները Ձեր մտից էլ.

press

Մամուլի համար

Մենք մամուլի հետ համագործակցում ենք մեր գրքերի, նոր հրատարակությունների, մեր գործունեության և մեր

bookstore

Գրավաճառների համար

Գրավաճառները, ինչպես սովորական, այնպես էլ առցանց, կարող են մեր գրքերը ձեռք բերել զեղչով։ Համագործ

Մեր Վերջին Լուրերը

Վերջին Լուրեր և Հոդվածներ