E-mail: info@ankyunacar.com

ԱնկյունաքարՏպագիր և էլեկտրոնային հրատարակություններ

Մեր առցանց բառարանները

Ժամանակակից հայերենը երկլեզվյան բառարաններում

Մեր առցանց բառարանների նպատակն է օտար լեզուների բառերի ճշգրիտ ու ժամանակակից հայերեն թարգմանություն տրամադրել ինչպես լայն ընթերցողին, այնպես էլ մասնագետ-թարգմանիչներին։ Բառերի ճշգրտումն ու բառարանի թարմացումը մշտական գործընթաց է, որը հիմնված է թե ընկերության թարգմանիչների, և թե բազմաթիվ համագործակցող թարգմանիչների և կայքից օգտվողների դիտողությունների վրա։ Մենք երախտապարտ ենք այն ընթերցողներին, որոնք մեզ ուղարկում են իրենց կարծիքներն ու մեզ հետ կիսում թարգմանության ընթացքում իրենց հանդիպած դժվարությունները։

Տրոհներ: առցանց, բառարաններ, հայերեն

Ավելին

Անգլերեն-հայերեն առցանց բառարան

Անգլերեն-հայերեն այս առցանց բառարանը ամենամեծն է արևելահայերենով երկլեզվյան անգլերեն-հայերեն բառարաններից։ Այն կազմվել է հաշվի առնելով երկու լեզուների զարգացման նորագույն առանձնահատկությունները։ Վերջին տարիներին առաջացած կամ զարգացում ապրած նոր բառերը արտացոլված են բառարանի բառապաշարում։ Բառարանում օգտագործված են շուրջ 200 մասնագիտական բնագավառների ամենագործածական բառերը և արտահայտությունները։ Այդ ասպարեզների բազմաթիվ հայերն բառեր նոր են ստեղծվել և առաջին անգամ հանդիպում են սույն բառարանում, և արդեն մտել են գործածության մեջ։

Ավելին

Հայերեն-պարսկերեն առցանց բառարան

Մեր հայերեն-պարսկերեն բառարանը, թե տպագիր, թե առցանց տարբերակով, Հայաստանում հրատարակված առաջին հայերեն-պարսկերեն բառարանն է։ Հաշվի առնելով Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների մակարդակը, այս բառարանը ավելի քան պահանջված է այսօր։

Ավելին