E-mail: info@ankyunacar.com

ԱնկյունաքարՏպագիր և էլեկտրոնային հրատարակություններ

Բառարանները ճանապարհային նշաններ են լեզվի զարգացման անվերջ ճանապարհին

Ինչպես հասնել այն բանին, որ բառարանները այնուամենայնիվ ներկայացնեն լեզվի իրական, չաղճատված պատկերը։

Գոյություն ունեն մի շարք բառարանագիտական եղանակներ, ինչպիսիք են համեմատական կենտրոնացումը, ժամանակային հերթագայությունը, տարածական բաշխումը, գործածությունը, որոնք թույլ են տալիս հասնելու առավելագույն վավերականության։

Մյուս եղանակը, որը երբեմն է իր կարևորությամբ առաջինն է դառնում հայերեն բառարաններում, այն հայերեն համարժեքները ներկայացնելն է, որոնք լավագույնս համապատասխանում են հայերեն լեզվի բառակազմական ավանդույթներին։

Իրականում, հայոց լեզուն ունի խիստ արտահայտված միտում՝ թարգմանելու նոր եզրերը փոխանակ փոխառելու։ Այնուամենայնիվ, լեզվի փոքր շրջանառության և իրենց ասպարեզում թարգմանված եզրեր օգտագործելու մասնագետների դժկամության պատճառով, նոր եզրերի թարգմանությունը և նրանց ընդունումը շատ բարդանում է։ Այստեղ է, որ բառարանագիր մասնագետները սկսում են մեծ դեր խաղալ. նոր բառեր ընտրելու, դասակարգելու և ստեղծելու և մասնագետ հանրույթներին դրանք առաջարկելու հարցում։ Մեր բառարանները մեծապես կենտրոնանում են այս կարևոր խնդրի վրա։

Բոլոր հայերեն բառարանները, հատկապես երկլեզվյան բառարանները, որոնք ստեղծվել են 1991 թվականից հետո, պետք է համաքայլ ընթանան նոր ասպարեզների արագորեն զարգացող եզրաբանության հետ, և լրանցնեն այն ասպարեզների բացը, որոնք սահմանափակ գործածություն են ունեցել սովետական տարիներին։

Կարևոր է նաև անգլերենի դարձվածքները, կայուն արտահայտությունները, բառակապակցությունները, որոնք պետք է թարգմանվեն մեծ զգուշությամբ՝ հաշվի առնելով համատեքստը։ Մեր բառարանները ներկայացնում են նման լեզվաբանական նյութի զգալի քանակ՝ միշտ ձգտելով ներկայացնել ճշգրիտ հայերեն համարժեքները։

Տրոհներ
Հայերեն, երկլեզվյան, բառարաններ
Հատկություններ
Բառարանագրական եղանակներ, եզրերի հետ կապված խնդիրների լուծում, ճշգրիտ հայերենի հետ կապված խնդիրների լուծում