E-mail: info@ankyunacar.com

ԱնկյունաքարՏպագիր և էլեկտրոնային հրատարակություններ

Դավանական Երկեր

Խոսրովիկ Թարգմանիչ (թարգմանություն գրաբարից ռուսերեն)

Գնել

Նկարագրություն

Կոշտ կազմ, 13,5x21 սմ, ISBN 978-9939-850-20-7, Երևան, 2016, 152 էջ

Նշանավոր հայ աստվածաբան, փիլիսոփա Խոսրովիկ Թարգմանիչը մեծ դեր է ունեցել Հայ Եկեղեցու դավանության բյուրեղացման գործում։ Գիրքը պարունակում է Խոսրովիկից մեզ հասած բոլոր հինգ դավանական գրվածքների աշխարհաբար թարգմանությունը։ Դրանք գրվել են 8-րդ դարի սկզբին, հավանաբար Մանազկերտի նշանավոր ժողովից (726 թ.) անմիջապես հետո, որում Խոսրովիկը ժամանակի կաթողիկոս սբ. Հովհան Օձնեցու հետ խաղացել է կարևորագույն դեր։ Այդ գրվածքներում արծարծված են կարևորագույն քրիստոսաբանական և երրորդաբանական նյութեր, որոնցում հեղինակը հստակ ցուց է տալիս Հայ Եկեղեցու անաղարտ աստվածաբանությունը։ Խոսրովիկը այստեղ տալիս է աստվածաբանական կարևորագույն եզրերի սահմանումը և նշանակությունը, ինչպիսիք են՝ դեմք, անձ, առանձնական հատկություն և այլն, ինչի մասին դեռևս գնում են վեճեր քրիստոնեական զանազան հարանվանությունների և աստվածաբանների միջև։ Գրքի մասին ավելի մանրամասն կարող եք կարդալ այստեղ
Սա Խոսրովիկի գրքի առաջին ռուսերեն թարգմանությունն է։ Թարգմանությունը գրաբարից՝ Խաչիկ Գրիգորյանի։

Հայաստանում բնակվողները կարող են ձեռք բերել գրախանութներից կամ
դիմել մեզ