E-mail: info@ankyunacar.com

ԱնկյունաքարՏպագիր և էլեկտրոնային հրատարակություններ

Ցուցակ Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության մատենադարանի հայերեն ձեռագրերի պատառիկների

Գոհար Մուրադյան, Արամ Թոփչյան

Գնել

Նկարագրություն

Կոշտ կազմ, 19,3x29,5 սմ, ISBN 978-9939-850-01-6, Երևան, 2012, 374 էջ

Գրքում ներկայացված միավորների մեծ մասն ավելի ուշ ձեռագրերի պահպանակներ են, իսկ մյուսները՝ առանձին պատառիկներ։ Տրված է յուրաքանչյուր միավորի մանրամասն նկարագրություն, նմուշ-պատկեր և բնագրի ամբողջական վերծանություն։ Դրանց մոտավոր թվագրման փորձ է արված։ Բնագրերի բովանդակությունը, քիչ բացառություններով, պարզված է։ Պահպանակների պարագայում բերված են դրանք պարունակող ձեռագրերի տվյալները։

Հայաստանում բնակվողները կարող են ձեռք բերել գրախանութներից կամ
դիմել մեզ