E-mail: info@ankyunacar.com

ԱնկյունաքարՏպագիր և էլեկտրոնային հրատարակություններ

Հայերեն-ֆրանսերեն զրուցարան

Զարուհի Գրիգորյան

Գնել

Նկարագրություն

Փափուկ կազմ, 10,5x14,5 սմ, ISBN 978-9939-850-03-0, Երևան, 2011, 208 էջ։

Այս գրպանի զրուցարանը պարունակում է՝ առավել գործածական բառեր և արտահայտություններ, զանազան թեմատիկ բաժիններ իրենց ընդգրկուն բառացանկերով, օգտակար տեղեկություններ Ֆրանսիայի, Կանադայի և այլ ֆրանսալեզու երկրների վերաբերյալ, տարածված ցուցանակների ֆրանսերեն-հայերեն ցանկ, ֆրանսերեն բառերի հայատառ արտասանություն, քերականական հավելված և այլն։

Հայաստանում բնակվողները կարող են ձեռք բերել գրախանութներից կամ
դիմել մեզ