E-mail: info@ankyunacar.com

ԱնկյունաքարՏպագիր և էլեկտրոնային հրատարակություններ

Վարդապետություն Տիրոջ չարչարանքների մասին

Եղիշե (թարգմանություն գրաբարից)

Գնել

Նկարագրություն

Փափուկ կազմ, 13,5x21 սմ, ISBN 99941-949-9-2, Երևան, 2006, 150 էջ

Աշխարհաբարով առաջին անգամ հրատարակվող այս գիրքը ներկայացնում է 5-րդ դարի պատմիչ, աստվածաբան Եղիշեի աստվածաբանական ժառանգության նշանակալի գործերից մեկը։ Գրված նույն գեղեցիկ ոճով և անկեղծ ապրումով, ինչ «Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին» գործն է, սույն գործին հատուկ է Եղիշեի ուրույն դիտարկումները, որոնք ընթերցողին նորովի խորհրդածելու առիթ են տալիս մարդու փրկագործության համար Քրիստոսի վճարած գնի և մարդու համար այդ փրկագործության արժեքի մասին։ Թարգմանությունը գրաբարից՝ Խաչիկ Գրիգորյանի, խմբ. Արամ Դիլանյան։

Հայաստանում բնակվողները կարող են ձեռք բերել գրախանութներից կամ
դիմել մեզ