E-mail: info@ankyunacar.com

ԱնկյունաքարՏպագիր և էլեկտրոնային հրատարակություններ

Հայաստանի քաղաքական պատմությունը և Հայ Առաքելական Եկեղեցին (VI-VII դարեր)

Էդվարդ Դանիելյան

Նկարագրություն

Փափուկ կազմ, 14,3x20,3 սմ, ISBN 99930-809-2-5, Երևան, 2000, 256 էջ

Աշխատությունում լուսաբանվում են պատմագիտության համար այնպիսի կարևոր խնդիրներ, ինչպիսիք են Հայաստանի հարաբերությունները Բյուզանդիայի, Պարսկաստանի և Արաբական խալիֆայության հետ՝ պարսկա-բյուզանդական և դրան հաջորդած արաբա-բյուզանդական հակամարտության պայմաններում, Հայ Առաքելական Եկեղեցու հոգևոր և ազգապահպան նշանակությունը։

Գրքով հետաքրքրվողները կարող են
դիմել մեզ