E-mail: info@ankyunacar.com

ԱնկյունաքարՏպագիր և էլեկտրոնային հրատարակություններ

Հայոց պատմություն (ռուսերեն)

Էդվարդ Դանիելյանի խմբագրությամբ

Նկարագրություն

Փափուկ կազմ, 20,5x29 սմ, ISBN 99930-809-1-8, Երևան, 1999, 280 էջ

Գիրքը նվիրված է Հայոց պատմությանը՝ հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Լուսաբանվում են հայ ժողովրդի ազգային, հոգևոր, քաղաքական պատմության կարևոր հարցեր։ Հիմնականում նվիրված է հայ պետականության և մշակույթի զարգացման պատմությանը։

Գրքով հետաքրքրվողները կարող են
դիմել մեզ