E-mail: info@ankyunacar.com

ԱնկյունաքարՏպագիր և էլեկտրոնային հրատարակություններ

Հայերեն-անգլերեն զրուցարան

Զարուհի Գրիգորյան

Գնել

Նկարագրություն

Փափուկ կազմ, 10,5x14,5 սմ, ISBN 978-99941-800-5-8, Երևան, 2011, 214 էջ։

Այս գրպանի զրուցարանը պարունակում է՝ առավել գործածական բառեր և արտահայտություններ, զանազան թեմատիկ բաժիններ իրենց ընգրկուն բառացանկերով, օգտակար տեղեկություններ ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և այլ անգլալազու երկրների վերաբերյալ, տարածված ցուցանակների անգլերեն-հայերեն ցանկ, անգլերեն բառերի հայատառ արտասանություն, քերականական հավելված և այլն։

Հայաստանում բնակվողները կարող են ձեռք բերել գրախանութներից կամ
դիմել մեզ